Beschikbaarheid en prijzen

– Boeking. Op het moment dat u een boeking maakt via telefoon of internet, gaat u akkoord met onderstaande verhuurvoorwaarden. Schriftelijke, telefonische en boekingen via internet zijn definitieve boekingen. Voor vakanties is de afkoelingsperiode binnen de wet ‘kopen op afstand’ niet van toepassing.

Reservering / Betaling. Na reservering ontvangt u van ons een factuur. Na betaling van 50% van het factuurbedrag is de reservering definitief. 4 weken voor aankomst dient u het restant bedrag te betalen op het door ons opgegeven bankrekeningnummer, ten name van Hoeve A Gen Water. Indien het restant bedrag niet 4 weken voor aankomst datum bij ons binnen is dan zijn we gerechtigd de vakantiewoning aan een derde te verhuren, zonder teruggave van de aanbetaling van 50%.

Toeristenbelasting bestaat uit leges- gemeente- en administratiekosten.

Annulering. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

• 50% van de reissom bij annulering tot 42 dagen voor aankomst.

• 60% van de reissom bij annulering tot 28 dagen voor aankomst.

• 100% van de reissom bij annulering binnen 28 dagen voor aankomst of bij niet verschijnen.

Aansprakelijkheid huurder. Gedurende uw vakantie in het aan u gehuurde huis en bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Hieronder verstaan we: het gehuurde object, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen dienen direct aan ons vergoed te worden. Dit zal in eerste instantie worden verrekend met de borg van Euro 100,-. Indien dit onvoldoende is zijn we te allen tijde gerechtigd alle bijkomende kosten (waaronder incasso) op u te verhalen.

Bij misdragingen kan het voorkomen dat de beheerder aanvullende maatregelen moet nemen. Alle hier uit voortkomende kosten zullen tevens op u verhaald worden.

Aansprakelijkheid activiteiten derden. Indien u zelf als hoofdhuurder of een van u reis en huisgenoten deelneemt aan activiteiten van derden waaronder lokale activiteiten, zijn alle risico’s voor persoonlijke en materiële schade voor uw eigen rekening.

Aansprakelijkheid verhuurder. Verhuurder heeft getracht de omschrijving van de accommodatie, plaats en locatiebeschrijving zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Er kunnen zich echter buiten haar medeweten veranderingen voordoen waarvoor verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaard. Verhuurder kan tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bijzondere situaties zoals epidemie, pandemie, natuurrampen, KNMI met code oranje en rood voor negatief reisadvies bij zeer slecht weer, oorlogsgeweld, natuurrampen, bouwactiviteiten en overheidsreguleringen waarbij overmacht een rol speelt.

Voor ongelukken en schades tijdens vakantie aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst indien de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de huurder en/of zijn of haar reisgenoten.

Brandveiligheid. Het huis is voorzien van rookmelders waarmee verhuurder een grote mate van zorgvuldigheid betracht.

Werk in uitvoering. Indien in de buurt van u vakantiewoning werkzaamheden plaatsvinden (bouw, weg-opbrekingen en omleggingen) dan kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

Huisregels. Het gebruik van het huis is uitsluitend mogelijk door gebruikers die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Hoeve A Gen Water beschikt over 9 parkeerplaatsen. Roken in de woning is verboden.

Waarborg. Huurder van de woning dient bij aankomst terstond eur. 100 contant te betalen. Bij vertrek wordt de waarborg bij geen gebreken uitgekeerd. Bij constatering van schade heeft de verhuurder het recht de waarborgsom in te houden.

Aantal personen. Gelet op de beschikbare slaapplaatsen is het de huurder niet toegestaan meer dan 6 personen in de vakantiewoning te laten overnachten.

Vertrek. Indien de huurder op de dag van vertrek zonder informeren van de eigenaar, de woning verlaat zonder dat deze door ons is afgenomen, wordt de waarborgsom niet terug betaald. Tevens is het verboden de woning op de dag van vertrek niet afgesloten achter te laten.

Gebreken/schade. Indien binnen 14 dagen na het verlaten van de woning een eventuele schade wordt opgemerkt, wordt huurder hiervan schriftelijk het zij digitaal per email in kennis gesteld.

Schoonmaken. De woning wordt na uw verblijf schoongemaakt. Wel dient u de woning in goede staat, opgeruimd en netjes achter te laten. In dit kader zijn de huisregels van toepassing.

Nachtregister. Binnen 24 uur na aankomst dient u hiervoor een verblijfsboek in te vullen en af te geven aan de eigenaar.

Aankomst- en vertrektijden. Aankomsttijd is tussen 15.00 en 18.00. U dient zicht te melden bij de eigenaar op het adres : Waterstraat 2 6277NH Slenaken. Op de dag van vertrek wordt de woning samen met u opgenomen. Uitchecken: u dient uw vakantiewoning tussen 09.00 – 10.00uur maar voor 10.00 op de vertrek dag te verlaten. Latere aankomst en/of eerder vertrek van de huurder dan overeengekomen en vermeld op de nota geven geen recht op restitutie van (een deel) de betaalde huursom of bijkomende kosten.

Klachten. Als eigenaar vinden we het belangrijk dat u terug kunt kijken op een geslaagde vakantie. Mocht u ter plaatse van mening zijn dat wat is vermeld in de beschrijving niet overeenkomt, dan dient u dit terstond te vermelden bij de eigenaar. Indien achteraf blijkt dat u als huurder de klachten niet aan ons als eigenaar heeft gemeld, dan is een eventueel recht op schadevergoeding uitgesloten. Vroegtijdig vertrekken zonder mededeling aan de eigenaar en zonder tijd en gelegenheid te geven voor het verhelpen van de klacht ontslaat de eigenaar van iedere verplichting tot vergoeding.

Reisbescheiden. Gedurende het verblijf moet de reiziger in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.

Parkeren. Bij de Hoeve zijn 9 parkeerplaatsen aanwezig. Tevens kunt u kosteloos parkeren op de centrale parkeerplaats in het dorp. Parkeren gebeurt altijd geheel op eigen risico. Huurder kan geen aanspraak maken op schade aan overige materialen zoals fietsdragers, bagage-dakboxen e.d.

Kindvriendelijk. De woning is kindvriendelijk ingericht. Uiteraard blijft u verantwoordelijk voor uw kinderen.

Kinderbedje met bedlinnen, kinderstoel en traphekjes zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

© 2010 Hoeve A Gen Water. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve A Gen Water.